Про філію Послуги і тарифи Довідка
Новини поштою

Телеграфні послуги

Тарифи на послуги телеграфного зв’язку в межах України
з 01.11.2011

Номер статті Позиція Види послуг та плати Розмір оплати (грн. з ПДВ)
для юридичних та фізичних осіб
1 2 3 4
Телеграми
1 Передавання телеграми (за слово):
1 звичайні 0,66  
2 термінові 1,32  
2 3 Телеграфний збір для всіх видів і категорій телеграм 2,16  
3 4 Додаткова плата за використання художнього бланка згідно з вартістю художнього бланка
4 5 Телеграми категорій «Президент України», «вища урядова», «урядова» (приймаються лише за підписом відповідних посадових осіб згідно з додатком (перелік посадових осіб, яким надається право ведення міжміських та міжнародних телефонних розмов категорій «позачергова» та «урядова) до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, за слово 1,32  
5 6 Телеграми категорій «поза категорією», «позачергова» з позначкою «аварія», за слово 1,32  
6 7 Телеграми з позначкою «Шторм», «Авіа» і «Метео», за слово 0,66  
7 Повідомлення про вручення телеграм телеграфом: для юридичних та фізичних осіб
8 звичайною телеграмою 3,17
9 терміновою телеграмою 6,07
8 10 Доставка телеграм, адресованих до пунктів, які не мають засобів телеграфного зв’язку, рекомендованим порядком – поштою рекомендована 7,66
9 11 Засвідчувальний запис на телеграмах «Засвідчена» 0,53  
10 Абонентський телеграф (інтегрована мережа АТ/Телекс) для юридичних осіб для фізичних осіб
12 Підключення до інтегрованої мережі АТ/Телекс оплачується одноразово (без урахування вартості за пряму лінію міської телефонної мережі) 500,00 500,00
11 13 Установлення та перестановлення в абонентів кінцевого телеграфного обладнання. 90,00 90,00
Примітка: Плата стягується, якщо однопарний кабель прокладається на відстань до 50 м. Роботи з установлення та перестановлення, що потребують витрат матеріалів понад цю норму, виконуються за рахунок абонентів за окремим кошторисом
12 14 Передача телеграм по інтегрованій мережі АТ/Телекс на місцевий телеграф (за слово) 0,72 х
13 15 Послуги пунктів колективного користування інтегрованої мережі АТ/Телекс за тарифом, зазначеним у ст. 15, поз. 18, з коеф. 1,5
Абонентна плата (за місяць)
14 16 За кожну телеграфну установку 52,56 52,56
17 За телеграфну установку, що має сервісні функції (пам’ять, дисплей, автоматичну передачу тощо) 45,66 45,66
Примітка: Додатково до ст. 14, поз. 16, 17, стягується плата за надання в користування однієї пари проводів або одного телеграфного каналу, створеного апаратурою ущільнення для підключення установки до інтегрованої мережі АТ/Телекс
15 18 Розмова по інтегрованій мережі АТ/Телекс за кожні 5 секунд з’єднання в межах міста або в межах України 0,0360  
16 19 Передавання газетних шпальт (за одну газетну шпальту, передану в пункті приймання газет) 18,72 х

Тарифи на послуги телеграфного зв'язку в межах України

до 01.11.2011

Тарифи розраховані без податку на додану вартість (ПДВ), який стягується додатково відповідно до Податкового кодексу України.

Тарифи розраховані без податку на додану вартість (ПДВ), який стягується додатково відповідно до Податкового кодексу України.

Номер статті

Позиція 

 Види послуг та плати

Розмір оплати (грн.)

 для юридичних та фізичних осіб

 1

 Телеграми   
 1      Телеграми, за слово:  

1

 звичайні

 0-45

 2

 термінові

 0-90

 3

Телеграфний збір для всіх видів та категорій телеграм

0-45

 4

Додаткова плата за використання художнього бланка згідно з його вартістю

 2

  

Повідомлення про вручення телеграм телеграфом: 

 

для юридичних осіб

 5

звичайною телеграмою

 1-32

 6

терміновою телеграмою

 2-53

 3

 7

Доставка телеграм, адресованих до пунктів, які не мають засобів телеграфного зв'язку, рекомендованим порядком - поштою рекомендована

 3-19

Примітка: При наданні послуг телеграфного зв'язку одній юридичній особі обсягом понад 6 тисяч телеграм щомісячно до позицій 1, 3 статті 1, позиції 5 статті 2 застосовується коефіцієнт зменшення (Кзм.) 0,55.    

 

 

Надання телеграфних каналів у користування в межах України

             Передбачає надання прямого телеграфного зв’язку клієнтам – юридичним особам. Перевага телеграфного зв’язку в тому, що він має високий рівень захисту від стороннього підключення та є документальним (тобто документ, переданий телеграфними каналами, має юридичну силу).

Тарифи на надання телеграфних каналів у користування на місцевій мережі
Номер статті Позиція Види послуг Розмір оплати (грн.)
1 2 3 4
3 5

Надання в користування одного телеграфного каналу, створеного апаратурою ущільнення на місцевій мережі, зі швидкістю передавання інформації до 1200 біт/с (за місяць).

Примітки:

1. При наданні в користування каналу, організованого апаратурою ущільнення, що, з одного боку належить товариству, а з іншого, - сторонній організації, яка самостійно проводять її технічне обслуговування, застосовується Кзм. 0,5 

127-68
6 Надання в користування одного телеграфного каналу, створеного апаратурою ущільнення, для підключення телеграфної установки до інтегрованої мережі АТ/Телекс у межах міста (за місяць). 55-03

Підключення до мережі АТ/Телекс

   Мережа абоненського телеграфування  (АТ) забезпечує абонентів оперативним документальним зв'язком у межах національної мережі та країн СНД.

   Мережа Телекс забезпечує абонентів міжнародним оперативним документальним зв'язком за межами України.

   Об'єднана мережа АТ/Телекс забезпечує абонентів з'єднаннями як в Україні, так і за її межами.

   Підключення до мережі АТ/Телекс здійснюється згідно з договором між оператором і абонентом.

Тарифи на  послуги телеграфного зв’язку в межах України

Номер статті

 Позиція

 Види послуг

Розмір оплати (грн.) 

 1

Абонентський телеграф (інтегрована мережа АТ /Телекс) для юридичних осіб для фізичних осіб

 8 

12 

Підключення до інтегрованої мережі АТ/Телекс оплачується одноразово (без урахування вартості за пряму лінію міської телефонної мережі)

 416-67

 416-67

9 13 Установлення та перестановлення в абонентів кінцевого телеграфного обладнання. Примітка. Плата стягується, якщо однопарний кабель прокладається на відстань до 50 м. Роботи з установлення та перестановлення, що потребують витрат матеріалів понад цю норму, виконуються за рахунок абонентів за окремим кошторисом 37-50 37-50
10 14 Передача телеграм по інтегрованій мережі АТ/Телекс на місцевий телеграф (за слово) 0-45 х
Абонентна плата (за місяць)
12 16 За кожну телеграфну установку 36-51 36-51
17 За телеграфну установку, що має сервісні функції (пам’ять, дисплей, автоматичну передачу тощо) 31-71 31-71

Примітка

Додатково до ст. 12, поз. 16, 17, стягується плата за надання в користування однієї пари проводів або одного телеграфного каналу, створеного апаратурою ущільнення для підключення установки до інтегрованої мережі АТ/Телекс

13 18 Розмова по інтегрованій мережі АТ/Телекс за кожні 5 секунд з’єднання в межах міста або в межах України 0-0250
Тарифи на додаткові послуги телеграфного зв’язку
Номер статті Позиція Види послуг Розмір оплати (грн.)

 для юридичних та фізичних осіб

1 2 3 4
12 Середній ремонт телеграфного апарата, який євласністю споживача:
15 типу Т-63 96-98
16 типу Т-100 106-83
17 електронного апарата 104-58
13 18 Ремонт телеграфного трансмітера Т-63, який є власністю споживача 48-88
19 Ремонт приладу виклику механічних телеграфних апаратів Т-63, Т-100, який є власністю споживача 47-74
20 Ремонт електронного блоку приладу виклику механічних телеграфних апаратів Т-63, Т-100, який є власністю споживача 47-74
22 Ремонт телеграфних модемів, які є власністю споживача  76-96
14 Технічне обслуговування для сторонніх організацій (за місяць):
24 кінцевої телеграфної установки  48-33
Примітка:

Тарифи, зазначені у ст.12 – 15, розраховані без урахування вартості матеріалів та запасних частин

18 Послуги служби АТ/Телекс (стягується понад порозмовну плату )
28 За користування: прямий виклик абонента; виклик абонента за скороченим номером; за кожний наступний список при циркулярному виклику і при організації конференц-зв’язку, для кожної кінцевої установки за попередньо встановленим списком і без списку (одноразово)  57-52
29 Надання зв’язку замкнутій групі абонентів (за місяць з кожної абонентської установки) 28-77
30 Будь-яка зміна або доповнення списку 8-34
31 Автоматичне переадресування вхідного повідомлення (за повну або неповну добу) 5-00
32 Плата за надану можливість автоматичного переадресування вхідного повідомлення, виконаного споживачем (за місяць) 16-66
33

Довідка про кількість, тривалість і вартість усіх з’єднань (за місяць).

Примітки

  1. Вартість розраховано на довідку, що не перевищує 100 з’єднань за місяць.
  2. За кожні наступні 10 з’єднань – 2-58 грн.
  3. Автоматична довідка про тривалість кожного з’єднання надається безкоштовно
25-75
34 Переоформлення договору з ініціативи абонента 14-38
35 Зміна схеми підключення абонента АТ/Телекс на прохання абонента 21-57
36 Зміна схеми підключення абонента АТ/Телекс з ініціативи товариства безкоштовно

Підключення до мережі КомТекс

       Телеграма - це документальне повідомлення, лист, або інформація, які передаються засобами телеграфного зв'язку.

       Мережа Телекс призначена для забезпечення безпосереднім документальним зв'язком державних і приватних підприємств, установ, організацій та надає можливість ведення прямих переговорів і передавання інформації, обміну телеграмами з місцевим телеграфом, обміну інформацією з поштовими агентами E-mail, користування рядом додаткових послуг.

       Служба КомТекс надає своїм абонентам весь комплекс послуг мережі Телекс шляхом організації особистої поштової скриньки та режиму проміжного накопичування з подальшою передачею повідомлень. Служба має гнучку систему доступу до електронних скриньок - через телефонну мережу загального користування, через Інтернет та через мережу пакетної комутації Х.25.

Тарифи на додаткові послуги телеграфного зв'язку
Номер статті Позиція Види послуг Розмір оплати без ПДВ (грн.)
1 2 3 4

 19

 

 Послуги служби "КомТекс"

 
    Фіксована разова плата   
    Реєстрація абонента в службі "КомТекс"   
 

 37

Отримання персональної електронної поштової скриньки 

 246-10

   38 Отримання номера АТ/Телекс 

246-10

   39 Отримання кожної додаткової електронної поштової скриньки   36-92
  40  Програмний пакет користувача "КомТекс-авто"  250-00 
   41 Навчання клієнта роботі з пакетом "КомТекс-авто"   393-79
   

Абонентна плата за користування (за місяць):

 
  42  за кожну поштову скриньку  69-01
  43  за номер мережі АТ/Телекс  69-01 
 20    Послуги служби "електронна пошта"  
   44 Електронна пошта служби "КомТекс" за передавання 1 Кбайта інформації  0-04
   45

Довідка про кількість, тривалість і вартість усіх з'єднань, за місяць.

Примітки:

1. Вартість розрахована на довідку, що не перевищує 100 з'єднань за місяць.

2. За кожні наступні 10 з'єднань -       2-58 грн. 

 25-75

            Крім того, Філія інформаційно-комунікаційних систем ВАТ "Укртелеком" здійснює комплексне обслуговування факсимільних апаратів та надає в користування кінцеве телеграфне обладнання та обслуговує його.

Номер статті  

Позиція 

Види послуг 

Розмір оплати без ПДВ (грн.) 

 1

 2

 3

 4

 14

Технічне обслуговування для сторонніх організацій (за місяць):   

 

 23

факсимільного апарата 

28-94

 15

25 

Комплексне обслуговування з проведенням поточного ремонту факсимільного апарата (за місяць):

 50-33

 
Примітки:

Тарифи зазначені у п. 14-15, розраховані без урахування вартості матеріалів та запасних частин 

 


Дирекція розвитку інфраструктури ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, м. Київ, 01601, вул. Богдана Хмельницького, 38, кімн. 103

Зворотний зв'язок